• IP: 000000 | Port: 15779
  • Hỗ trợ CLB, Group, Guild và nhân vật VIP hàng tháng
  • Hệ thống 3jobs thú vị
  • Không quái nhóm
  • Auto event hàng ngày, hàng giờ
  • Công thành chiến thành Trường An thứ 7 hàng tuần
  • Hệ thống quay gacha item level thấp
  • Hệ thống chống DDos cao